Dezinfecție și sterilizare

Protocol de dezinfecţie şi sterilizare a instrumentarului stomatologic

Toate dispozitivele medicale și materialele care urmează a fi sterilizate trebuie curățate și dezinfectate înainte de a fi supuse unui proces de sterilizare standardizat, conform normelor în vigoare ale Direcției de Sănătate Publică și Ministerului Sănătății.

Reguli generale:

 • Instrumentarul utilizat va fi decontaminat și sterilizat în ziua în care este folosit, până la sfârșitul programului de lucru
 • Soluțiile folosite pentru decontaminare vor fi schimbate conform cu instrucțiunile de lucru pentru fiecare dintre ele
 • Controlul sterilizării se efectuează zilnic: indicatoare fizico-chimice (bandă sterilizare şi indicatori încorporaţi în pungile sudate și săptămânal cu test Bowie&Dick – un test care confirmă faptul că aparatul de sterilizare, numit autoclav, funcționează la nivelul de performanță necesar sterilizării
 • După orice reparaţie se face testul Bowie&Dick
 • Inspecţia tehnică a autoclavelor: se realizează cel puţin trimestrial de către persoanele autorizate

Etape:

1. Pre-dezinfecţie (Decontaminare)

Etapă obligatorie şi importantă deoarece:

 • Reduce încărcătura microbiană a instrumentelor
 • Protejează personalul în cursul manipulărilor ulterioare
 • Evită uscarea contaminanţilor pe instrumente, fapt care ar putea periclita eficienţa sterilizării
 • Uşurează etapele ulterioare de curăţare

Imediat după utilizare, instrumentarul se imersează într-o cuvă cu capac, iar cel mărunt în cutia albă rotundă prevăzută cu sită, până la finalul programului sau cel puţin timpul minim necesar, în funcție de produsul utilizat. În cuvă se utilizează un produs dezinfectant-detergent de nivel cel puţin mediu, schimbat zilnic sau mai des la nevoie (grad crescut de contaminare).

Pe capacul cuvei sunt inscripţionate: numele dezinfectantului, concentraţia de lucru, timp de acţiune, data preparării.

2. Curăţarea mecanică: ultrasonic sau cu maşini automate de curățare

Curățarea ultrasonică este o metodă de curăţare şi dezinfecţie eficientă şi adecvată instrumentarului stomatologic, cu precădere celui mărunt. Se utilizează o cuvă ultrasonică, conform indicaţiilor producătorului (timp, temperatură).

În cuvă se foloseşte detergent enzimatic. În acest caz este obligatorie, ulterior, etapa de dezinfecţie finală. Pe capacul cuvei se notează: nume dezinfectant, concentraţie, timp de acţiune, data preparării, valabilitate (o zi). Lichidul se schimbă zilnic sau mai des dacă se observă o contaminare abundentă.

Notă: Cuvele ultrasonice trebuie să aibă dimensiunea suficientă, pentru ca instrumentele să fie complet imersate, neînghesuite şi să nu atingă pereţii cuvei. Capacul este obligatoriu din cauza vaporilor cu risc chimic şi biologic.
Notă: Același produs dezinfectant-detergent de nivel cel puţin mediu poate fi utilizat în cuva de pre-dezinfecţie, în cuva cu ultrasunete şi la curăţarea manuală.

Clătirea finală a instrumentelor se realizează după curăţarea manuală sau ultrasonică. În cazul maşinilor automate, instrumentele ies gata limpezite şi uscate.

3. Dezinfecţie finală

În cazul instrumentarului autoclavabil ce a fost curăţat manual sau ultrasonic (cu detergent enzimatic în cuva aparatului), se va realiza dezinfecţia finală într-o cuvă cu capac rezervată acestui scop. Se utilizează un dezinfectant de nivel cel puţin mediu. Pe capacul cuvei sunt inscripționate: numele dezinfectantului, concentraţia de lucru, timp de acţiune, data preparării, valabilitatea soluției.

În cazul instrumentarului termolabil, se va realiza o dezinfecţie de nivel înalt.

4. Uscare-inspecţie

Se realizează cu prosoape curate, special rezervate acestui scop, preferabil de unică utilizare sau jet de aer comprimat.
În cazul instrumentarului procesat în maşinile automate de curăţare-dezinfecţie, acesta iese gata uscat.

Instrumentarul va fi inspectat şi cel cu urme de deteriorare va fi îndepărtat (ex: ace de canal despiralate, freze tocite etc.) Dacă se observă urme de ciment sau alţi contaminanţi, se va relua curăţarea manual.

5. Lubrifiere

Se realizează dacă e cazul (turbine, piese cot) cu sprayul lubrifiant sau dispozitive mecanice de curățare/ lubrifiere.

6. Ambalarea în vederea sterilizării

 • Trusele şi instrumentarul chirurgical se ambalează individual în pungi de hârtie-plastic speciale și se sudează
 • Se pregătesc chituri de ace şi freze pentru diferite tipuri de manopere sau ambalate individual în pungi de hârtie-plastic sudate

7. Sterilizarea propriu-zisă

Se realizează la autoclav de clasa B, alegând unul dintre ciclurile presetate corespunzătoare materialelor introduse (ciclul prion: 134 grade C, 18 min).

Pe fiecare pungă hârtie-plastic se notează data sterilizării şi data expirării (se ștampilează), numele asistentului medical care a verificat integritatea și corectitudinea curățării instrumentarului, în vederea asigurării trasabilităţii.

Marcajele pe pungă se fac în afara zonei de sudare, pentru a nu periclita siguranța pachetului. Durata menținerii sterilității în pungile hârtie-plastic sudate este de 2 luni de la sterilizare, cu condiţia menţinerii integrităţii ambalajului, cu excepția celor pentru care producătorul specifică o altă perioadă, cu condiţia menţinerii condiţiilor specificate de acesta (în prospect).

Pungile sunt prevăzute cu indicator fizico-chimic de virare a culorii.

La fiecare ciclu de sterilizare, autoclavul va scoate un raport printat. Acesta va fi analizat şi ataşat în registrul de evidenţă al sterilizării.

În registrul de evidenţă al sterilizării se notează:

 • Conţinutul şi numărul obiectelor din şarjă
 • Diagrama printată cu informaţii despre numărul șarjei, ora de început și de sfârșit al procesului de sterilizare, se va ataşa în registru
 • Rezultatele indicatorilor fizico-chimici (bandă sterilizare) şi ale testelor biologice (dacă e cazul)
 • Semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea

Adresa

Str. Rediu nr. 4, bloc 481, parter, Iași, județul Iași

Telefon

(+4) 0332 228 050
(+4) 0756 261 010

E-mail

contact@cardiodent.ro